Project Description

Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji jest niepubliczną instytucją edukacyjną, powołaną w 2015 roku we Wrocławiu przez Fundację Korony Polskiej. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców, samorządowców, działaczy społecznych, polityków i wszystkich tych, którzy dążą do wzbogacenia swojej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności praktycznych umożliwiających swobodne poruszanie się w krajowej i międzynarodowej przestrzeni publicznej.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzą wybitni specjaliści wywodzący się z różnych ośrodków akademickich, żeby wymienić tylko te największe, jak: poznański (UAM), krakowski (UJ), wrocławski (UWr). Do grona naukowców dołączyli praktycy, specjaliści, którzy na co dzień kierując własnymi kancelariami, względnie pełniąc funkcje menadżerskie, zdobyli bogatą wiedzę i praktyczne umiejętności, którymi dzielą się w trakcie otwartych na wymianę poglądów, interaktywnych zajęć.

Królewska Akademia w swoim założeniu ideowo-programowym i przesłaniu wynikającym wprost z nazwy ma przyczyniać się do kształtowania polskich elit, być prawdziwą „szlifiernia diamentów”. Absolwenta Królewskiej Akademii powinna wyróżniać bogata i wszechstronna wiedza, świadomość własnej wartości, pewność siebie, wysoka kultura osobista, otwartość na świat i ludzi, czyli uniwersalizm płynący z nauki oraz dobrych manier.

Wszystkie zajęcia, wykłady i ćwiczenia, mają miejsce we Wrocławiu, na Ostrowie Tumskim, przy ul. Katedralnej 4.